SEPARADORS DE LLANDA I RODA

A continuació tens tots els nostres tipus de separadors de llanda i roda que podem subministrar, o pots anar directament al nostre cercador general de separadors.

SEPARADORS SIMPLES

Els separadors de roda simples, són uns discs d’alumini per a gruixos petits.

Hi ha dos tipus, polivalents i específics.

Polivalents o universals, són separadors multi-ancoratge que es poden utilitzar en qualsevol ancoratge.

Específics, són separadors que es fabriquen a l’ancoratge i boixa d’un vehicle en concret.

SEPARADORES SIMPLES

KITS SEPARADORS DOBLE CENTRATGE

Els kits de Doble Centratge són igual que els simples però amb centratge al rodet del vehicle i la llanda, per obtenir un equilibrat perfecte. Es subministren amb cargols o espàrrecs mes llargs.

SEPARADORES DOBLE CENTRAJE

KITS SEPARADORS D/C I D/F

Els separadors de D/C (doble centratge) i D/F (doble fixació) tenen les mateixes característiques que els de D/C però amb un avantatge afegit ja que es cargolen directament al vehicle. Ideal per a vehicles amb femelles i 4×4.

SEPARADORES DOBLE CENTRAJE Y DOBLE FIJACIÓN

ADAPTADORS CONVERTIDORS

Els kits adaptadors i convertidors, la fabricació i destí són els mateixos que els de D/C i D/F però són específics per adaptar unes llantes d’un vehicle a un altre de diferent ancoratge.

Adaptadors convertidors

SEPARADORS NEGRES

Els separadors de Doble Centratge són igual que els simples però amb centratge al rodet del vehicle i la llanda, per obtenir un equilibrat perfecte. Es subministren amb cargols o espàrrecs mes llargs.

Ara disponibles en acabat negre anoditzat.

SEPARADORES NEGROS